En utvecklande upplevelse!

FåglarUGL (Utveckling av Grupp och Ledare) bygger på upplevelsebaserad inlärning där egna och andras erfarenheter står i centrum för lärandet. Kursen bidrar till en ökad självinsikt och en ökad förståelse för grupprocessen och ledarskapet i relation till gruppens mognad.

En kurs som ger dig unika kunskaper i personlig utveckling och ledarskap!

UGL lär dig att dra lärdomar av dina egna och andras upplevelse av den dynamik och de händelser som skapas i grupprocesser (gruppdynamik). UGL ger dig en personlig utmaning att tänka i nya banor kring ditt ledarskap. Genom Susan Wheelans IMGD samt Will Schutz FIRO-teori lär du dig att se en grupps olika mognadsnivåer och utvecklingsfaser samt den enskilda individens behov i de olika faserna. Därigenom kan du skapa effektivitet och arbetsglädje.

Genom egna och andras upplevelser förstår du hur stor inverkan gruppdynamik och grupprocesser har på allt som sker omkring dig samt hur du hanterar detta.

Välkomna!